Відділ біології та сільського господарства

e-mail: biologia_sg@ukr.net

Основна мета роботи відділу біології та сільського господарства полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного, науково-дослідного процесу з біології та реалізації завдань відповідно до законів України «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту» та Пріоритетних напрямів розвитку позашкільної еколого-натуралістичної роботи.
Робота педагогів відділу спрямована на особистісно-орієнтоване навчання і виховання дитини як основи розвитку її інтелектуальних здібностей, дослідницьких умінь та творчого потенціалу гуртківців.
В процесі роботи керівники гуртків відділу намагаються дотримуватись головних принципів особистісно-зорієнтованого навчання, а саме:

— орієнтуються не на накопичення знань гуртківцями будь-яким способом, а на зацікавленість у пошуку таких знань;
— особливу увагу надають розвивальному аспекту навчання;
— надають перевагу індивідуальним способам організації навчальної діяльності;
— роботу оцінюють за конкретними показниками результативності кожного вихованця з урахуванням його потенційних можливостей.

Мигун Павло Петрович

 завідуючий відділом. Працює в закладі з 2006 року.

Педагогічні працівники відділу систематично використовують у своїй роботі  інтерактивні методи навчання (ситуаційні та імітаційні ігри, аналіз конкретних ситуацій «Уяви-покажи-розкажи» або «Крісло автора», «Синтез думок» та «Відкрита перспектива» тощо); проектні, інформаційні технології (навчальні фільми, презентації, інтерв’ю, проведення експериментів та дослідів та ін.). Впровадження форм «Stem-освіти», як формуючої основи  профорієнтаційної роботи у позашкіллі та агроінтегрованих блоків занять гуртків еколого-натуралістичного спрямування.
У відділі біології та сільського господарства працюють 28 творчих учнівських об’єднань за 15 профілями:
— факультет громадських професій.
— Основи біології.
— Клуб любителів лікарських рослин «Любисток».
— Знавці лікарських рослин.
— Юні ботаніки.
— Цікава ботаніка.
— Азбука овочівництва.
— Юні садівники.
— Юні виноградарі.
— Юні рослинники.
— Юні натуралісти.
— Юні мікологи.
— Біологія людини.
— Біологія для допитливих.
— Пізнай себе.
— Дивосвіт.
Важливе місце у роботі відділу займає проведення експериментально-дослідницької роботи на НДЗД та різноманітних виховних заходів, що сприяють всебічному розвитку дітей.

Вихованці гуртків відділу є активними учасниками Всеукраїнських трудових акцій, експедицій, фестивалів та конкурсів в рамках яких проводиться пошуково-дослідна робота:
— Всеукраїнський фестиваль «Україна — сад»;
— обласний конкурс «Сади Вінниччини – тобі, Україно!»;
— Всеукраїнські конкурси «Юний селекціонер» та «Вчимося заповідувати»;
— Всеукраїнські трудові акції «Дослідницький марафон», «Плекаємо сад»;
— обласні еколого-натуралістичні операції «Без верби і калини нема України» та «Горіх грецький – їжа богатирів»;
— Всеукраїнський конкурс «Мій рідний край, моя земля»;
— Всеукраїнський конкурс навчально-дослідних земельних ділянок та ін.Мигун Павло Петрович

— керівник гуртка-методист.

ГУРТОК «ЮНІ САДІВНИКИ»
Напрям гуртка:
еколого-натуралістичний.


Мета та завдання гуртка:

— оволодіння сучасними технологіями вирощування плодово-ягідних культур, методами одержання високих врожаїв, вирощування якісного посадкового матеріалу.
— Вивчення закономірностей росту і розвитку плодових та ягідних культур з урахуванням їх біологічних особ­ливостей.
— Здобуття практичних вмінь та навичок про формування плодових садів та ягідників.
— Вирощування та догляд за екзотичними плодово-ягідними культурами у закритому грунті.
   Досягнення гуртка:
— ІІІ місце у Всеукраїнському фестивалі «Україна – сад!»;
— Гран-прі та ІІ місце в обласному фестивалі «Сади Вінниччини – тобі, Україно!»;
— ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської трудової акції «Плекаємо сад».

ГУРТОК «ЮНІ ВИНОГРАДАРІ»

Мета та завдання гуртка:
Ознайомлення з інтенсивними технологіями вирощування винограду.

Вивчення закономірностей росту і розвитку виноградників з урахуванням біологічних особ­ливостей виноградної культури.
Розпізнавання сортів винограду за зовнішніми ознаками та смаковими якостями.
Здобуття практичних вмінь та навичок розмноження винограду чубуками.
Дегустаційна оцінка різних сортів винограду.
Участь в екологічних експедиціях і науково-практичних конференціях.
   В процесі роботи юні садівники та виноградарі є активними учасниками Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та регіональних фестивалів, конкурсів, трудових операцій та акцій, благодійних проектів, є слухачами природничого відділення МАН.


Трач Ірина Анатоліївна

— керівник гуртка. Працює в закладі з 2012 року.

ГУРТОК «БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ»
Напрям гуртка:
еколого-натуралістичний

Мета та завдання гуртка:
— дати уявлення про науковий метод пізнання світу через лабораторні та практичні роботи;

— сформувати структурно-функціональний підхід до вивчення організму людини через поєднання структури організму та відповідних функцій, які вони виконують;
— забезпечити поглиблене вивчення анатомії та фізіології людини;
— систематизувати базові знання зі шкільної програми «Біологія людини»;
— виробити чітке розуміння зв’язку біології людини з іншими біологічними науками: генетикою, біохімією, цитологією, гістологією, екологією, порівняльною анатомією та фізіологією тварин;
— сформувати навички самостійного опрацювання наукової літератури через виконання дослідницьких робіт, формулювання власної думки.

 

ГУРТОК «БІОЛОГІЯ ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ»:

Мета та завдання гуртка:
— ознайомлення дітей з її величністю «Біологія» через цікаві практичні заняття, відеолекторії, круглі столи, телепередачі, віртуальні екскурсії, подорожі машиною часу та лабораторні роботи, які тісно повязані з неменш важливою наукою хімією.
— Здобуття практичних вмінь та навичок з обробки, статифікації, висівання насіння, пікіровки розсади, пересаджування кімнатних рослин в умовах захищеного грунту (тепличне господарство).
— Вироблення вмінь ведення фенологічних спостережень.
— Активізацій пізнавальної та творчої діяльності дітей.
— Розвиток знань, що сформувалися у школярів під час вивчення природознавства в школі та з життєвого досвіду.
— Виховання екологічно грамотної поведінки в природі.
— Формування вміння догляду за об’єктами живої природи.
— Формування у школярів розуміння взаємозв’язку природних явищ.
   В процесі роботи юні біологи є активними учасниками Всеукраїнських, обласних та регіональних фестивалів, конкурсів, трудових операцій та акцій, благодійних проектів.
  Досягнення гуртка:
ІІ місце в другому етапі Всеукраїнської юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток»;
— ІІ місце у регіональній природоохоронній акції «Опале листя».


Лускало Олена Анатоліївна

— керівник гуртка. Працює з 2006 року.

ГУРТОК «АЗБУКА ОВОЧІВНИЦТВА»
Напрям гуртка:
еколого-натуралістичний

Мета та завдання гуртка:
— ознайомлення з найпоширенішими овочевими культурами та їхніми  особливостями;

— формування важливих прийомів та трудових навичок по догляду за овочевими культурами;

— виховання в учнів інтересу й пошани до сільськогосподарської праці, почуття господаря землі, дбайливого ставлення до природи.

Досягнення гуртка:
— ІІІ місце у регіональній природоохоронній акції «Опале листя».

ГУРТОК «ЦІКАВА БОТАНІКА»
Напрям гуртка:
еколого-натуралістичний

Мета та завдання гуртка:
— ознайомити з предметом, теоретичними та прикладними завданнями ботаніки, методами наукових досліджень;

— ознайомлення з сучасною системою рослинних організмів, із характерними ознаками представників різних систематичних груп;
— розвивати здатності учнів до виробничої та дослідницької діяльності;
— формування усвідомленої відповідальності за долю природи кожною людиною – це ще одна важлива передумова для «укладення миру з природою».
Досягнення гуртків:
— І, ІІ та ІІІ місця у регіональній природоохоронній акції «Опале листя».

Важлива частина курсу – багатоденні флористичні експедиції в різні регіони області, в ході яких поглиблюються знання, отримані протягом навчального року, виконуються різні навчально-наукові завдання та дослідницькі роботи. Вихованці, котрі задіяні в подібних експедиціях, фактично є співавторами реального наукового дослідження, що позитивно впливатиме на їхній розвиток як особистості, стимулюватиме до продовження розпочатої діяльності та може вплинути на вибір майбутньої професії.
Матеріали експедицій, екскурсій, дослідних робіт юннати оформляють у вигляді звітів, науково-дослідницьких робіт, гербаріїв. Результати проведення дослідів і вирощування рослин протягом осені, весни і літа використовують для заготівлі демонстраційного та роздаткового матеріалів для занять і практичних робіт.


Гідрович Тетяна Миколаївна

— керівник гуртка. Працює в закладі з 2016 року.


ГУРТОК «ЮНІ РОСЛИННИКИ»
Напрям гуртка:
еколого-натуралістичний.

   Метою занять гуртка є засвоєння, поглиблення та систематизація знань, отриманих учнями на  уроках біології. Створення умов для творчої самореалізації і професійного самовизначення вихованців у процесі засвоєння базових знань з рослинництва, оволодіння технологіями вирощування польових культур.
У процесі занять гуртківці розширюють, поглиблюють та систематизують знання з біології. Залучаються до дослідницької роботи.
«Юні рослинники» ознайомлюються з продуктами переробки в галузі рослинництва.
Велике зааченя має вироблення чіткого розуміння екологічних питань  сільськогосподарського виробництва.
Досягнення гуртка:
III місце – виставка робіт « Осінні фантазії» в рамках обласної природоохоронної акції «Опале листя».

ГУРТОК «БІОЛОГІЯ ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ»

Метою занять гуртка ознайомлення дітей з біологією через цікаві практичні заняття, відеолекторії, круглі столи, телепередачі, віртуальні екскурсії, та лабораторні роботи, які тісно пов»язані з неменш важливою наукою хімією.
В процесі занять гуртківців формується поняття цілісної картини світу, уявлення про самоорганізацію, саморозвиток природи, пояснення взаємодії тваринного, рослинного й антропогенного світів, формування екологічної культури, готовності до раціональної діяльності в природі, та зберігається існуюча природна рівновага.
Здобувають практичні вміння та навички з обробки, висівання насіння, пікіровки розсади, пересаджування кімнатних рослин в умовах захищеного грунту.
У гуртківців виробляються вміння ведення фенологічних спостережень.
Розвиваються та поглиблюються зняння, що сформувалися у школярів під час вивчення природознавства в школі. Виховується екологічно грамотна поведінка в природі.
Важливе значення має формування вміння догляду за об’єктами живої природи, формування у школярів розуміння взаємозв’язку природних явищ.Баскевич Олена Петрівна

— керівник гуртка. Працює в закладі з 2003 року.

ГУРТОК «ПІЗНАЙ СЕБЕ»
Напрям гуртка:
еколого-натуралістичний

Мета та завдання гуртка:
— формування потреби в удосконалені своєї особистості;

— пробудження інтересу дітей до самих себе, вміння пізнавати самого себе шляхом різних форм та видів занять.
Досягнення гуртка:
— ІІ та ІІІ місця на виставці робіт «Осінні фантазії» в рамках регіональної природоохоронної акції «Опале листя».


Шмаль Ніна Альбінівна

— керівник гуртка. Працює в закладі з 2006 року.

ГУРТОК «ФАКУЛЬТЕТ ГРОМАДСЬКИХ ПРОФЕСІЙ»
Напрям гуртка:
еколого-натуралістичний

Гурток розраховано на студентську молодь.
Метою роботи гуртка є:
— поглиблене вивчення та розширення обсягу знань з біології, екології, охорони природи;
— теоретичне та практичне ознайомлення з методикою гурткової роботи еколого-натуралістичного спрямування;
— проходження польового практикуму, відвідування відкритих занять та виховних заходів, участь у майстер-класах, семінарах-практикумах, науково-практичних конференціях, тематичних екскурсіях, одноденних екологічних експедиціях, обласних та Всеукраїнських еколого-натуралістичних конкурсах, пририродоохоронних акціях, операціях, підготовка реферативних, дослідницьких робіт – ось далеко не повний перелік цікавих форм роботи зі студентами.

По закінченню двохрічного програмного курсу роботи гуртка вихованці отримують посвідчення державного зразка.
Досягнення гуртка:
— ІІ та ІІІ місця у конкурсі науково-дослідницьких робіт в рамках обласного тижня «Експериментальне дослідництво в галузі зоології та тваринництва»;
— І та ІІ місця – обласна виставка «Я обираю здоров’я»;
— І та ІІ місця роботи студентів на виставці обласної природоохоронної акції «Опале листя»;
— ІІ та ІІІ місце в конкурсі науково-дослідницьких робіт в рамках обласного тижня «За здоровий спосіб життя».


Сидорук Оксана Василівна

— керівник гуртка.

ГУРТОК «ДИВОСВІТ»
Напрям гуртка:
соціально-реабілітаційний

Зазвичай,  дорослі зосереджують свої зусилля лише на тренуванні дітей у різних навчальних вміннях, забуваючи, що дитина не лише читає, пише та рахує, але й відчуває, переживає, роздумує, оцінює себе та інших.
Тому на заняттях гуртка «Дивосвіт» ми навчаємось взаємодіяти з однолітками, педагогами та батьками,  розвиваємо та вдосконалюємо комунікативні навички, діти навчаються розуміти себе, свої емоції та почуття. Окремі блоки програми направленні на розвиток пам’яті, уваги, уяви, а також на розвиток здатності співпереживати й адекватно виражати свої почуття, орієнтуватися в станах і настроях інших людей. Комплекс засобів, які використовуються під час занять сприяє формуванню психоемоційного розвитку дітей, зменшенню тривожних і агресивних реакцій у вихованця.
Кожне заняття проходить в ігрові формі з використанням різноманітних видів мистецтва й арт-методик. Вихованці реалізують прагнення до участі в житті дорослих і потребі в спілкуванні з ровесниками через сюжетно-рольові ігри.


Чупринко Ірина Миколаївна

— керівник гуртка.

Клуб  любителів лікарських рослин  Любисток
Напрям гуртка:
еколого-натуралістичний

Мета та завдання гуртка:
— вивчення цілющих властивостей лікарських рослин.

— Робота у відділку лікарських рослин (вирощування, догляд, заготівля цілющих рослин).
— Приготування та дегустація вітамінних чаїв.
— Виготовлення ароматичних подушечок.
— Екскурсії в природу.
В процесі роботи юні знавці лікарських рослин є активними учасниками Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та регіональних фестивалів, конкурсів, трудових операцій та акцій, благодійних проектів.

Відділ зоології та тваринництва

e-mail: vinsynaqua@ukr.net

Колектив у складі 13 педагогів з вищою освітою, які ведуть роботу 33 гуртків.
Основні функції відділу:
• навчально-виховна;
• інформаційно-методична;
• науково-дослідницька;
• еколого-натуралістична та природоохоронна робота;
• благодійна діяльність;
• професійне консультування населення міста і області з питань зоології та тваринництва;
• пропаганда правил по утриманню різноманітних тварин в домашніх умовах та належному догляду за ними;
• екологічні експедиції та оздоровчо-пізнавальні сезонні виходи в природу;
• зоологічна практика;
• проведення зоологічних виставок.

Матеріально-технічна база відділу:
• кабінет зоології та тваринництва;
• лабораторія акваріумістики та тераріумістики;
• експозиційний відділ (акваріумна зала, експозиція тераріумних тварин, орнітологічна колекція);
• господарські об’єкти (крільчатник, голубник, пташник).

Напрями роботи:
• «Цікава зоологія».
• «Основи біоетики».
• «Знавці тварин».
• «Юні кролівники».
• «Основи ентомології».
• «За гуманне ставлення до тварин».
• «Основи перепелівництва».
• «Птахівництво з основами ветеринарії і зоогігієни».

Відділ зоології та тваринництва пропонує:
• розширення світогляду та розвиток творчих здібностей вихованців, що захоплені наукою;
• набуття вмінь та навичок експериментально-дослідницької діяльності;
• реалізацію власних здібностей, професійне самовизначення;
• особистісне знайомство з екзотичним світом тварин.

Участь працівників відділу в обласних та Всеукраїнських заходах в галузі зоології та тваринництва:
• обласній науково-практичній конференції «Хочеш бути сучасним – будь здоровим»;
• обласній науково-практичній конференції «Експериментальне дослідництво в галузі зоології та тваринництва»;
• Всеукраїнському конкурсі «Юний дослідник»
• Всеукраїнському конкурсі юних зоологів і тваринників;
• Всеукраїнському конкурсі «Мистецтво аквадизайну»;
• Всеукраїнських природоохоронних акціях: «Годівничка», «День зустрічі птахів», «Птах року»;
• Всеукраїнській трудовій акції «Кролик»;
• Всеукраїнському експелиційно-польовому зборі команд юних зоологів;
• Міжрегіональних виставках голубів, декоративних та свійських тварин;
• конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт членів Вінницького територіального відділення МАН.


Черній Вікторія Анатоліївна

— керівник гуртків-методист. Працює у закладі з 1995 року.

 

ГУРТОК «ЦІКАВА ЗООЛОГІЯ» 

На заняттях гуртків вихованці:
— отримують необхідні та доступні знання про різноманітність видового складу тваринного світу;
— знайомляться з біологічними особливостями окремих видів тварин, взаємозв’язками їх з рослинним світом та середовищем існування;
— вивчають тваринний світ рідного краю, а також проблеми охорони та збереження кількісного складу тварин, що занесенні до Червоної книги України та Вінниччини;
— безпосередньо контактують з тваринами – мешканцями куточків живої природи закладу, доглядають їх, враховуючи потреби своїх улюбленців;

— на екскурсіях мають можливість спостерігати за тваринами в природі у різні пори року;
— набувають навичок безпечної поведінки під час спілкування з тваринами, навчаються дбайливому ставленню до особистого здоров’я стосовно сучасної епідеміологічної ситуації та хвороб, що переносять тварини.
Тематика програми розширює та поглиблює знання дітей з шкільних курсів природознавства, біології, географії, основ безпеки життєдіяльності.

Досягнення вихованців: 

 • ІІ, ІІІ місця у виставці-конкурсі творчих дитячих робіт «Осінні фантазії» в рамках обласної природоохоронної акції «Опале листя»;
 • І місце в обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької екологічно- патріотичної гри «Паросток»;
 • Активна участь в природоохоронних акціях «Годівничка», «День зустрічі птахів», «Великий зимовий облік птахів», «Першоцвіт».

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  Рекшенюк Сергій Васильович

— керівник гуртків. Працює в закладі з 2005 року.

ГУРТОК «ЮНІ АКВАРІУМІСТИ»

Напрям гуртка: еколого-натуралістичний.

     Заняття в гуртку акваріумістики дає можливість дітям ознайомитися з особливостями гідробіонтів, оволодіти практичними навичками створення та утримання акваріумів різних типів,
    Метою гуртка є створення умов для творчої самореалізації та професійного самовизначення вихованців у процесі вивчення гідробіонтів, які утримуються в акваріумах.
    Захоплення акваріумістикою позитивно впливає на дітей, робота по догляду за акваріумом навчає їх відповідальності, розвиває інтерес і допомагає досягати поставлених цілей.

Досягнення гуртка:

 • ІІ місце ІІІ етапу (фінальний) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (2013);
 • І місце в обласній науково-практичній конференції «У світі юннатівських захоплень» (2014 р.);
 • ІІ місце  у Всеукраїнському конкурсі «Мистецтво аквадизайну» (2016 р.).

ГУРТОК «ДОМАШНІЙ ТЕРАРІУМ»

Тераріумістика – перший місток, що веде до розуміння краси і цінності світу земноводних та плазунів.
Метою діяльності гуртка «Домашній тераріум» є поглиблене вивчення морфології, анатомії, фізіології земноводних та плазунів, їх систематики і класифікації, здобуття учнями додаткових знань, умінь і нави­чок їх правильного утримання в процесі вивчення біології, екології, біорізноманіття, біотопічного поширення і практичного значення земноводних та плазунів у житті людини.
Окрім вивчення теоретичного матеріалу, про­грама розрахована на проведення комплексу прак­тичних робіт для засвоєння умінь та навичок по утриманню тераріумних тварин та догляду за ними.

Досягнення гуртка:

 • ІІІ місце у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників (лютий 2014 р.);
 • ІІ місце у фінальному етапі ХІ Всеукраїнського конкурсу зоологів і тваринників (лютий 2015 р.).

Баланюк Оксана Валентинівна 

— керівник гуртків. Працює в закладі з 2011 року.

Веде гуртки «Основи біоетики» та «Знавці тварин».
Основною метою гуртків є формування практичних вмінь і
навичок щодо створення належних умов для утримання та розведення домашніх улюбленців, відповідального ставлення до живої природи, зокрема тваринного світу; сприяння пробудженню інтересу у дітей до вивчення живої природи, створення умов для творчої самореалізації і професійного самовизначення вихованців.

Досягнення гуртка:
— призові місця у виставці робіт «Осінні фантазії» в рамках обласної природоохоронної акції «Опале листя»;
— ІІ місце у науково-практичній конференції «Охорона, збереження рідкісних та реліктових рослин та тварин нашого краю»;
— І місце в обласному етапі природоохоронній акції «Птах року 2016».

 

 


 Чехівська Ірина Сергіївна

— керівник гуртків. Працює в закладі з 2012 року.

ГУРТКИ «ЗА ГУМАННЕ СТАВЛЕННЯ ДО ТВАРИН»,  «ОСНОВИ ЕНТОМОЛОГІЇ»

Для дитини її відношення з твариною значить значно більше, ніж для дорослого: вона відноситься до тварини зі всією серйозністю, тварина є джерелом цікавої інформації, рівноправний представник навколишнього світу. Для дитини тварина -завжди слабша, дитина не тільки може бути сильнішою тварини фізично, але випереджає її розумом, має більше прав, ось чому у дитини легко розбудити Інстинкт захисту до слабшого — тварини.

На заняттях гуртківці:

 • Розширюють та поглиблюють знання про різноманітність видового складу.
 • Розпізнають тваринний світ своєї місцевості, ведуть фенологічні спостереження в природі.
 • Ознайомлюються із біологічними особливостями тварин, їх будовою, способом життя, виживанням в різних умовах.
 • Вивчають фауну різних материків та мешканців водойм.
 • Доглядають за тваринами живих куточків, виховують шанобливе ставлення і відповідальності до тваринного світу.
 • Залучаються до науково-дослідницької роботи, забезпечують свої потреби особистості у творчій самореалізації.

 

 

 

 

 

Діти беруть активну участь у різноманітних конкурсах, операціях, виставках, експедиціях. Займають призові місця у обласних конкурсах (І місце «Юний дослідник», ІІ місце «За здоровий спосіб життя») та на Всеукраїнських (І місце трудова акція «Кролик», І місце міжнародний конкурс «Прянощі на кухні», ІІ місце «Юний дослідник»).


Страшевський Юрій Миколайович

— керівник гуртка. Працює в закладі з 2001 року.

ГУРТОК «ЮНІ АКВАРІУМІСТИ»

Напрям гуртка: еколого-натуралістичний

В гуртку займаються учні, які цікавляться біологією і захоплюються утриманням і розведенням акваріумних риб в домашніх умовах.

На заняттях діти мають змогу не тільки спостерігати за акваріумними мешканцями, а й навчитися доглядати за ними, оволодіти практичними навичками створення акваріумів різних декоративних типів, вивчають основи їх естетичного оформлення, підбору риб та елементів для оздоблення.

Завдання гуртка

 • ознайомлення учнів з теорією і практикою акваріумістики;
 • формування у гуртківців практичних навичок і вмінь роботи з акваріумним обладнанням;
 • підготовка гуртківців до участі в біологічних олімпіадах, науково-практичних конференціях, конкурсах-захистах МАН;
 • створення умов для професійного самовизначення юннатів;
 • виховання екологічної культури особистості;
 • стимулювання здорового способу життя.

Досягнення гуртка:

 • І місце обласний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт «Юний дослідник» (2016 р).

ГУРТОК «ДЕКОРАТИВНИЙ АКВАРІУМ»

Це гурток для учнів, які цікавляться біологією і захоплюються утриманням і розведенням акваріумних риб та рослин в домашніх умовах.

Учні поглиблюють свої біологічні знання, відпрацьовують варіанти створення акваріумів різних типів, вивчають основи їх естетичного оформлення, підбору риб та елементів для оздоблення.

Заняття передбачають проведення дослідницької роботи з акваріумними рибами та рослинами. Найкращі роботи приймають участь в науково-практичних конференціях та Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН.

 Виховання в дітей гуманного та бережливого ставлення до живої природи, розвиток продуктивного мислення, пізнавального інтересу, допитливості, спонукає учнів до практичного пошуку відповіді, осмислення причинно-наслідкових зв’язків та залежностей – це і є основою роботи гуртка.

Досягнення гуртка:

 • ІІІ місце у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників (2017 р);
 • І місце науково-практична конференція «Експериментальне дослідництво в галузі зоології та тваринництва» в рамках обласного тижня зоології та тваринництва секція «Акваріумістика» (2016 р);
 • І місце науково-практична конференція «Експериментальне дослідництво в галузі зоології та тваринництва» в рамках обласного тижня зоології та тваринництва секція «Загальна зоологія» (2016 р).

Шеремет Олег Сергійович

— керівник гуртків. Працює з 2015 року.

ГУРТОК «ДОМАШНІЙ ТЕРАРІУМ»

Напрям гуртка: еколого-натуралістичний.

Метою діяльності гуртка «Домашній тераріум» є поглиблене вивчення морфології, анатомії, фізіології земноводних та плазунів, їх систематики і класифікації, здобуття учнями додаткових знань, умінь і нави­чок їх правильного утримання в процесі вивчення біології, екології, біорізноманіття, біотопічного поширення і практичного значення земноводних та плазунів у житті людини.

Окрім вивчення теоретичного матеріалу, про­грама розрахована на проведення комплексу прак­тичних робіт для засвоєння умінь та навичок по утриманню тераріумних тварин та догляду за ними.
Досягнення гуртка:
— І місце — обласний тиждень екології та охорони природи (конференція «Охорона, збереження рідкісних та реліктових рослин і тварин нашого краю»).


 Крешун Ростислав Анатолійович

— керівник гуртків. Працює в закладі з 2016 року.

ГУРТОК «ЗА ГУМАННЕ СТАВЛЕННЯ ДО ТВАРИН»

Напрям гуртків: еколого-натуралістичний.

    Метою діяльності гуртка «За гуманне ставлення до тварин» є посилиння уваги до формування у підростаючого покоління етичного, гуманного відношення до живих форм, в першу чергу, до тварин, а також навчити підростаюче покоління давати етичну оцінку науковим фактам, зокрема: при вивченні біології оцінювати взаємовідношення людини і інших живих форм.

ГУРТОК «ОСНОВИ ЕНТОМОЛОГІЇ»

    Заняття в гуртку «Основи ентомології» дає можливість ознайомитись з морфо-фізіологічною організацією комах та особливостями їхньої екології, надасть можливості гуртківцям зрозуміти появу та біологічне значення прогресивних рис біології цих незвичайних тварин, їхній вихід у нову адаптивну зону на основі пристосування до польоту.
    Метою гуртка є створення умов для творчої самореалізації і професійного самовизначення вихованців у процесі засвоєння базових знань з ентомології та проведення дослідницької роботи.


Мосьондз Галина Семенівна

— керівник гуртка.

ГУРТОК «ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ»

Напрям гуртка: еколого-натуралістичний.

Заняття у гуртку «За здоровий спосіб життя» дає  великі можливості у здійсненні ряду заходів із питань збереження здоров’я, формування у гуртківців свідомого ставлення до власного здоров’я, як до найвищої цінності особистості.

Мета гуртка:

 • виховання  фізично здорової, освіченої інтелектуальними якостями, соціалізованої особистості;
 • формування у вихованців позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;
 • формування рівня культури, особистої гігієни та психогігієни;
 • формування особистості через самовдосконалення;
 • формування вмінню навчання здоров’ю та здорового способу життя.

Досягнення гуртка:

 • Грамота НЕНЦУ у Всеукраїнському конкурсі «Птах року» (2016 р.).

Відділ екології та охорони природи

e-mail: ekologiya-vinsun@ukr.net

«Уроки серед природи — це подорожі до джерел живої думки, під час яких, учні самостійно читають сторінки найчудеснішої у світі книги – книги природи»

В. Сухомлинський

Побережнюк Інна Григорівна

— завідуюча відділом. Працює в закладі з 1995 року.

У  відділі працює 29 гуртків за 10 напрямками.

    Основною метою роботи педагогів є:

 • надання вихованцям додаткових знань з природничих наук;
 • формування всебічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості;
 • виховання юних дослідників природи, майбутніх господарів своєї землі.

    Гурткова робота проводиться за напрямками:

 • Юні друзі природи.
 • Люби і знай свій рідний край.
 • Англійська для природолюбів.
 • Екологія Землі.
 • Юннати-краєзнавці.
 • Первоцвіт.
 • За гуманне ставлення до рослинного і тваринного світу.
 • Тварини і рослини — символи України.
 • Пізнаєм світ природи.
 • Англійська для старшокласників.

   Вихованці відділу є активними учасниками обласних, Всеукраїнських та Міжнародних еколого-натуралістичних заходів:

 • «Юннатівський зеленбуд».
 • «Первоцвіт».
 • «Дослідницький марафон».
 • «Годівничка».
 • «Смачно. Барвисто. Корисно».
 • «Навчальна екологічна стежина».
 • «ЕКОклас».
 • «Дотик природи».
 • «В об’єктиві натураліста».
 • «Джерело».

     Працюючи на закріплених територіях, гуртківці вчаться працювати та бути господарями на своїй землі, досліджувати природу та збагачувати її ресурси. Основні форми роботи в природі:

 • фенологічні спостереження;
 • екскурсії, походи, експедиції;
 • дослідництво;
 • природоохоронна діяльність;
 • проведення літніх практичних робіт.

    Наше дозвілля: конкурси, змагання, свята, вікторини, ігри, квести…


Побережнюк Інна Григорівна

— керівник гуртка.

ГУРТОК «ЕКОЛОГІЯ ЗЕМЛІ»

Мета гуртка: ознайомити вихованців з основними екологічними поняттями, з’ясувати екологічні проблеми рідного краю та причини їх виникнення, залучити гуртківців до активної природоохоронної діяльності та громадянської позиції.

Основні напрямки роботи:

 • природоохоронна діяльність;
 • участь в експедиціях та походах;
 • трудові десанти;
 • проектна діяльність;
 • дослідницька робота в природі;
 • організація свят, конкурсів, змагань.

Досягнення гуртка:

 • ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі  учасників екологічних експедицій та польових практик в м. Одесі;
 • І місце на захисті науково-дослідницької роботи в рамках обласного тижня екології та охорони природи «Збереження рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин своєї місцевості».

Запрошуємо на заняття гуртка «Екологія Землі» і ви цікаво проведете свій вільний час, знайдете справу до вподоби та нових друзів, дізнаєтесь багато цікавого про таємниці природи.


Гаврилюк Іванна Анатоліївна 

— керівник гуртків. Працює в закладі з 2005 року.

ГУРТОК «ЮНІ ДРУЗІ ПРИРОДИ».

Напрямки роботи:

 • впровадження інноваційних методів навчання і виховання;
 • створення умов для всебічного розвитку дітей;
 • створення умов для самореалізації творчого потенціалу вихованців;
 • розвиток творчих здібностей у дітей;
 • впровадження елементів ТРВЗ в ході занять гуртків;
 • участь у Всеукраїнському експерименті на базі ДНЗ № 31 Вінницької міської ради з теми «Формування екологічно доцільної  поведінки дошкільників в процесі взаємодії з об’єктами  навколишнього середовища».

    Вихованці гуртка «Юні друзі природи» для дошкільного віку поринають у світ явищ живої і неживої природи, пізнають таємниці навколишнього світу завдяки цікавим екскурсіям та виходам в природу. Діти активно долучаються до природоохоронної, дослідницької та пізнавальної діяльності. Розвивають творчі та акторські здібності. Формують  навики до системних фенологічних спостережень. Діяльність гуртка підвищує у вихованців зацікавленість екологією, формуються пропедевтичні основи для вивчення географії, біології у подальшому житті. Вихованці є постійними учасниками масових, обласних та Всеукраїнських акцій і операцій.


Миськова Тетяна Миколаївна 

— керівник гуртків. Працює у закладі працює з 2015 року.

Напрямки роботи:

 • проектна діяльність вихованців
 •  усвідомлення вихованцями того, що великі справи починаються з маленьких вчинків (посадженого дерева, очищеного струмка, допомоги ближньому) оформленні у вигляді альбомів;
 • розвиток творчих здібностей у вихованців з допомогою інноваційних  методів навчання та виховання;
 • дослідницька та природоохоронна робота (практичні природоохоронні заходи організація масових природоохоронних акцій).

   Вихованці гуртка «Юннати-краєзнавці» навчаються характеризувати стан погоди і проводити метеорологічні та  фенологічні спостереження. Ознайомлюються з різноманітністю водойм, грунтів, рослинним та тваринним світом свого краю. На вас чекатимуть близькі й далекі туристичні подорожі, екскурсії на  природу та виробництво, прогулянки дадуть можливість глибше пізнати свій край.

Вихованці гуртка «Люби і знай свій рідний край» поринають у світ явищ живої і неживої природи, пізнають таємниці навколишнього світу завдяки цікавим екскурсіям та виходам в природу. Досягнення гуртка: ІІІ — місце у Всеукраїнському етапі Міжнародного конкурсу «Смачно, корисно, барвисто» у номінації «Прянощі на українській кухні» (2016 р.).


Сироєжко Яна Юріївна

— керівник гуртка. Працює в закладі з 2016 року.

ГУРТОК «АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ ПРИРОДОЛЮБІВ»

Мета гуртка: вивчення основних понять та термінів про живу та неживу природу, поглиблення та розширення знань з англійської мови, вироблення в дітей умінь та навичок, необхідних для спілкування іноземною мовою на природничі теми.

Напрямки роботи:

 • використання інноваційних методів навчання і виховання;
 • створення умов для всебічного розвитку дітей;
 • розвиток творчих здібності у дітей;
 • самоосвіта;
 • розвиток творчих та акторських здібностей вихованців;
 • дослідницька та природоохоронна робота.

    Зараз гуртківці листуються зі своїми іспанськими однолітками з міста Сервера, що в Каталонії. Діти покращують рівень англійської і мають можливість застосувати свої знання на практиці, дізнаються багато нової інформації про традиції та життя інших країн.

    В планах гуртка «Англійська для природолюбів» не лише продовжувати листування, а також проводити заняття разом з іспанськими друзями за допомогою відео-чатів.  

     на заняттях вихованці не лише вивчають англійську мову за допомогою різних адаптованих текстів, а й з використанням різних ігор, вікторин, квестів, розгадуванням загадок та прослуховуванням аудіо записів. Також проходять «Хвилинки-майстринки» на яких вихованці виготовляють різні постери, стіннівки та поробки.     


Якименко Ольга Степанівна

— керівник гуртків. Працює в закладі з 2008 року.

Напрямки роботи:

 • поглиблення знань учнів з природознавчих дисциплін;
 • розвиток творчих здібностей у вихованців з допомогою іноваційних методів навчання та виховання;

 • дослідницька та природоохоронна робота (практичні природоохоронні заходи; організація масових природоохоронних акцій).

    Про нас… Ви допитливі, енергійні, активні? Вам подобається вивчати рослин і тварин, вирушати в цікаві подорожі, брати участь в святах та заходах? А ще ви хочете отримати нових друзів, а також весело і корисно проводити вільний час? Якщо так, тоді ми чекаємо на вас. Напрямок «Юні друзі природи» запрошує дітей 1-4 класів «Люби і знай свій рідний край» чекає на учнів 1-4 класів «Рослини і тварини – символи України» радий вітати учнів 5-7 класів.

 

 Іваськевич Галина Леонтіївна

— керівник гуртка. Працює в закладі з 1990 року.                                                   

ГУРТОК «ЗА ГУМАННЕ СТАВЛЕННЯ ДО РОСЛИННОГО ТА ТВАРИННОГО СВІТУ»

Мета і завдання гуртка – формування в гуртківців етичного, гуманного відношення до тваринного і рослинного світу, почуття відповідальності, біотичне мислення, етичне сприймання навколишнього світу.

Запрошуємо на заняття  гуртка «За гуманне ставлення до рослинного і тваринного світу»  учнів середнього шкільного віку. І ви поринете у світ природи, пізнаєте таємниці рослинного і тваринного світу. Станете небайдужими до всього  живого. У вас буде можливість приймати участь у різноманітних конкурсах, екскурсіях.

 

 

 

 

Відділ декоративного квітництва та ужитково-прикладного мистецтва

e-mail: kvitnikar@ukr.net

IMG_1348Таранюк Оксана Володимирівна

— завідуюча відділом. Працює в закладі з 1998 року.

На даний час у відділі працює 34 гуртки, де діти отримують додаткові знання з квітникарства, флористики, квіткового та ландшафтного дизайну, народних ремесел.
Гурткова робота проводиться за напрямками:

 • Квітково-декоративний.
 • Юні квітникарі.
 • Квітникарі-аранжувальники.
 • Рослинники захищеного грунту.
 • Ошибана.
 • Юні флористи.
 • Фольклорно-етнографічний гурт «Бохоняни».
 • Витинанка.
 • Автентична вишивка та народне мистецтво.
 • Ансамбль народної музики «Дударик».
 • Студія «Природа в орігамі».

Гуртківці відділу є активними учасниками Всеукраїнських трудових акцій, конкурсів та виставок в рамках яких виконуються пошуково-дослідницькі роботи:
— «Галерея кімнатних рослин» та «Плекаємо сад»;
— Всеукраїнський конкурс-огляд «Дивовижна теплиця»;
— «Юний  дослідник»: «Вирощування бананів з насіння», «Розмноження драцени різними способами»;фото3
— «Юний  дослідник» секція краєзнавство і народознавство;
— Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну «Країна Юннатія»;DSC_0192
— Всеукраїнські виставки-конкурси «Український сувенір» та «Новорічна композиція».
Вихованці відділу під
керівництвом педагогів приймають активну участь в виховних заходах, фестивалях, виїзних концертах, пошуково-дослідницькій роботі  народознавчого спрямування. Найцікавішими з них були:
— Свято Колодія, виступ фольклорно-етнографічного гурту «Бохоняни» в м. Умань;

— Благодійний фестиваль «Україна єдина»;
— «З Україною в серці «Для солдата» — виступ на площі ринку Урожай;
— «Країна квітів», «А над світом українська вишивка цвіте» — виховні заходи;DSC_0027
— Пошуково-дослідницька робота з народознавства «Подільська вишивка як окремий напрямок декоративно-прикладного мистецтва»;
— «Українська старовинна іграшка» — заняття-спектакль.

 Творчий колектив відділу займає активну соціальну позицію у вихованні всебічно-розвиненої особистості підростаючого покоління залучаючи гуртківців до участі в благодійних програмах, заходах, майстернях, проектах, аукціонах:
— родинна творча справа “Творчі батьки – творчі діти”;
— інклюзивна програма «Подумай про тих кому завжди тихо»;
— проведення благодійних заходів та аукціонів;Su7jDo8dBMgБлагдійна акція (Писанка єднає) Прибульзька школа-інтернат
— благодійні майстерні до дня захисту дітей: виготовлення листівок в техніці квілінг, виготовлення бутоньєрки з бісеру.
— майстер-клас в рамках проведення доброчинного проекту «Святий Миколай до нас завітай» для вихованців КЗ НВК СЗОШ–інтернат І-ІІІ ст. дошкільний навчальний заклад Вінницької обласної Ради;
— виховні заходи: акція «Писанка єднає» для учнів Прибузької школи-інтернату.

 

 


DSC00231Седіна Альона Анатоліївна

— керівник гуртка. Працює в закладі з 2011 року.


ГУРТОК «КВІТИ НАВКОЛО НАС»
Напрям гуртка:
еколого-натуралістичний.
Метою занять гуртка є засвоєння знань про квітково-декоративні рослини відкритого та закритого ґрунту, формування естетичних смаків та екологічної культури вихованців, виховання відповідального ставлення до природи, почуття прекрасного.
В процесі занять гуртківці знайомляться з українською народною символікою, рослинами-символами, використовуючи їх у своїх творчих роботах. Це виховує у дітей почуття любові до рідного народу, свідоме ставлення до праці і шану до народних символів.
Квітникар-початківець пізнає не тільки рослини, але й їх батьківщину, біологічні особливості, догляд за рослинами на практиці.
Важливе значення має засвоєння техніки засушування та композиції з різних рослин. Юннати навчаються  виготовляти дрібні вироби з різного матеріалу(сухе листя, квіти, сухоцвіти, насіння, плоди папір, фетр).
Досягнення гуртка:
ІІ місце — виставка робіт «Осінні фантазії» в рамках природоохоронної акції «Опале листя» (2016 рік).
Переможець у Всеукраїнській новорічно-різдвяній виставці «Новорічна композиція», номінація «Новорічна картина, колаж» (2016 рік).
І місце в обласному етапі Міжнародного конкурсу «Смачно, корисно, барвисто…», номінація «Ода овочу» (2016 рік).


image-0-02-05-86b8ee3c00a444636bef08724f726c6a237de9a858ce4aeaab979ff64efe0f26-VГУРТОК «КРЕАТИВНЕ РУКОДІЛЛЯ»
Напрям:
художньо-естетичний.
Особливістю занять гуртка є те, що в них поєднано традиційні і нові види декоративно-прикладного мистецтва та способи обробки матеріалів: робота з природним матеріалом, робота з папером різних видів, з тканиною, а також бісероплетіння тощо.
Робота з різними природними та іншими матеріалами (папером, нитками, бісером, тканиною та інше) має велике значення для всебічного розвитку дитини, сприяє фізичному розвитку: виховує у дітей здатність до тривалих фізичних зусиль, тренує і гартує нервово-м’язовий апарат дитини.
Діти пізнають властивості матеріалів, опановують технологічні операції, навчаються застосовувати теоретичні знання на практиці.
Особливістю даного гуртка є те, що він дає можливість кожному, хто навчається, реально відкрити для себе чарівний світ декоративно-прикладного мистецтва, проявляти і реалізовувати свої творчі здібності.

Досягнення гуртка:
— ІІ місце — виставка робіт «Осінні фантазії» в рамках природоохоронної акції «Опале листя» (2016 рік);

— І місце у Всеукраїнському конкурсі «Український сувенір» (2016 рік);
— І місце в обласному етапі Міжнародного конкурсу «Смачно, корисно, барвисто…», номінація «Підставка для кухні» (2016 рік).

 


DSC02847Слободяник Тетяна ВасилівнаDSC03298

— керівник гуртка. Працює в закладі з 2003 року.

ГУРТОК «РОСЛИННИКИ ЗАКРИТОГО ГРУНТУ»
Напрям гуртка: 
еколого-натуралістичний.
Метою занять гуртка є поглиблення та розширення знань гуртківців з ботаніки, біології,  квітництва, ґрунтознавства; усвідомлення необхідності охорони та вивчення природи; вдосконалення практичних умінь та навичок вирощування кімнатних рослин в умовах закритого ґрунту. Доглядаючи за рослинами, юннати засвоюють важливі прийоми і трудові навички, вчаться розмножувати, пересаджувати, обрізати, щеплювати, поливати та підживлювати рослини. Гуртківці цікавляться різноманітністю кімнатних рослин, а особливо захоплюють їх екзотичні тропічні рослини: банан, рука буди, гуаява, карісса, інжир, апельсин, лимон, гранат, ківі, фейхоа, авокад, азіміни.
Протягом навчального року проводиться з юннатами цікава експериментальна та змістовна науково-дослідна робота за наступною тематикою: «Дослідження впливу стимуляторів росту  на укорінення стеблових живців   драцени», «Щеплення кактусів», «Можливість вирощування тропічних рослин з кісточок та насіння», «Вирощування рослин на гідрокристалах», «Вирощування кактусів з насіння», «Вирощувати ківі з насіння». Програмою передбачено вивчення практично всіх груп рослин, що використовуються в озелененні і оформленні інтер’єру приміщень.
Досягнення гуртка:
І місце — Всеукраїнському конкурсі-огляді навчальних теплиць «Дивовижна теплиця» (2016 р.);

Переможець у Всеукраїнському конкурсі  внутрішнього та зовнішнього озеленення «Галерея кімнатних рослин» (2016 р.);
І місце  в обласному етапі Всеукраїнської трудової акції «Плекаємо сад» (2016 р.);
ІІ місце — в рамках обласного фестивалю «Сади Вінниччини – тобі, Україно!».

 


DSC04360Ліваковська Лариса Михайлівна

— керівник гуртка. Працює в закладі з 1999 року.

ГУРТОК «КВІТИ В РУКОДІЛЛІ»
Напрям гуртка: 
еколого-натуралістичний.
Гурток дозволяє задовольнити запити дітей, стимулювати їхні нахили та здібності у різних галузях побутового рукоділля (плетіння шпицями та гачком, художня вишивка).
Особливість даного гуртка полягає у взаємозв’язку рукоділля із одночасним вивченням квітково-декоративних рослин. Біологічні особливості певних представників закріплюються на практиці шляхом їх виготовлення.
Метою занять гуртка є знайомство з усіма групами рослин відкритого і закритого ґрунту, елементами озеленення території, навчити в’язати гачком та шпицями, вишивати хрестиками; створювати прості букети та композиції з в’язаних власними руками квітів.
На гуртку діти розвивають вміння передавати пропорціні особливості будови різних рослин, розширюють поняття про гармонійність у мистецтві.
Основна увага на заняттях приділяється практичній роботі.
   Досягнення гуртка:
І місце у виставці «Осінні фантазії» (2016 р.).

ГУРТОК «ОШИБАНА»
Напрям гуртка: 
еколого-натуралістичний.
Ошибана – саме так по-науковому називається своєрідне створення картин із природних матеріалів – засушених квітів, трави, кори дерев, соломки, насіння, шкірки банана, листків кукурудзи, водоростей, моху, тополиного пуху тощо. У перекладі з японської означає «пресовані квіти».
Метою занять гуртка є формування в свідомості дітей основних понять ошибани (аплікації з сухого рослинного матеріалу), знайомство з асортиментом рослин, що використовуються в роботі.
Гуртківці знайомляться з усіма групами рослин відкритого і закритого ґрунту, а також елементами озеленення. Діти вчаться працювати з різноманітним природнім матеріалом, а саме сухими листками та квітами.
Навчання в гуртку сприяє естетичному та трудовому вихованню дітей, поглиблює знання з ботаніки, дає можливість отримати певну базу знань з народознавства, сприяє екологічному вихованню гуртківців.
   Досягнення гуртка — ІІІ місце – виставка робіт «Осінні фантазії» в рамках природоохоронної акції «Опале листя» (2016 р.).

 


український сувенірІванькова Оксана ВолодимирівнаDSC_0121

— керівник гуртка. Працює в закладі з 2013 року.

ГУРТОК «ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ГУРТ «БОХОНЯНИ»
Напрям гуртка:
художньо-естетичний.
Метою діяльності гуртка є популяризація української народної пісні та національних традицій серед молоді, збереження і відтворення старовинних обрядів,грою на народних інструментах,  які втрачають своє первісне значення в сучасному суспільстві.

Учасники гурту плідно займаються пошуково-дослідницькою роботою: збором старовинних українських декоративно-прикладних виробів, звичаїв, обрядів, що побутують у Вінницькому краю, зустрічаються з майстрами народної справи.
Під час роботи гуртка вихованці займаються виготовленням різноманітних декоративно-прикладних виробів з глини, сіна, тканини, а також підручних матеріалів.
Творче життя фольклорно-етнографічного гурту «Бохоняни» насичене концертною діяльністю та виступами.
Досягнення гуртка:
— переможець у Всеукраїнській новорічно-різдвяній виставці «Новорічна композиція», номінація «Веселий сніговик»;

— І місце в обласному етапі Міжнародного конкурсу «Смачно, корисно, барвисто…», номінація «Ода овочу» (2016 рік);
— І місце в Регіональному конкурсі з українознавства,  номінація «Фольклор Східного Поділля»;
— учасники фестивалю вчительської та учнівської творчості «Проліски надії»;
— учасники VIІІ Міжнародного фестивалю «Живий вогонь – 2016»;
— учасники  фестивалю творчості «Вінничани мають талант».

 


14956635_920034128128938_7527881838054547821_nШпак-Косаківська Наталія Миколаївна

— керівник гуртка. Працює в закладі з 2015 року.

ГУРТОК «АВТЕНТИЧНА ВИШИВКА ТА НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО»
Напрям гуртка:
художньо-естетичний.
Робота гуртка включає два основних модулі: вивчення автентичних технік вишивки – із практичним їх застосуванням, особливості регіональної вишивки та орнаментів, семантику кольорів і знаків символів, моделювання одягу в етностилі з індивідуальним підходом та народне мистецтво, яке в даному випадку включає народні ремесла, дослідження родоводу та календарно-родинну обрядовість, у поєднанні дає можливість глибше не лише зрозуміти смислове навантаження декоративно-прикладного мистецтва і практичне його застосування у повсякденні.
У студії «Автентична вишивка та народне мистецтво» є великі можливості створення оптимального середовища для відродження та розвитку традиційного мистецтва, збереження народної спадщини і передачі її наступним поколінням. Цьому сприяє також показ та популяризація народного традиційного строю на Вінницькому державному телебаченні та музейному святі Вінницького обласного краєзнавчого музею.

Метою занять гуртка є:
— знайомити гуртківців з різновидами народних ремесел, історією їх виникнення та регіональними особливостями;

— розвинути дизайнерські здібності в галузі прикладного мистецтва;
— ознайомити з колом річних свят та родинною обрядовістю;
— розкрити семантику кольору та орнаменту у народному мистецтві, їх зв’язок із світобаченням і уявою людини;
— дослідження власного родоводу, залучення родини до практичної творчої співпраці на основі партнерства.
Досягнення гуртка:
— ІІ місце у науково-практичній конференції у рамках тижня «Любіть Україну вишневу свою» (2016 рік);
— участь у 68-їй обласній виставці народного мистецтва (2016 рік);
— І місце обласний відбір на Всеукраїнську виставку-конкурс «Український сувенір» (2016 рік).

 


Таранюк Оксана Володимирівна

— керівник гуртка.

ГУРТОК «ШКОЛА ФІТОДИЗАЙНУ»
Напрям гуртка:
еколого-натуралістичний.

Метою занять гуртка є розширення і поглиблення знань учнів з природничих наук, вдосконалення трудового, екологічного і естетичного виховання, сприяння свідомому вибору професії.
В процесі роботи гуртка школярі глибше ознайомлюються з квітково-декоративними рослинами закритого та відкритого ґрунту, кімнатними рослинами, що використовуються в озелененні інтер’єрів та ландшафтному дизайні, їх морфологією, біологією, декоративними якостями, з методами та естетичним значенням озе­ленення приміщень, принципами створення композицій, ознайомлення з сучасними прийомами зовнішнього озеленення, набуття вмінь і знань під час виконання науково-дослідної роботи, впливом озеленення на самопочуття та настрій людини.
Форми роботи — лекції, бесіди, лабораторні та практичні заняття, складання проектів та макетів озеленення, екскурсії в природу з метою збору природного матеріалу; участь у конкурсах, виставках, святах; складання букетів, квіткових композицій, виготовлення різних виробів з природного матеріалу.
Досягнення гуртка:
Переможець обласного етапу Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставці «Новорічна композиція» назва роботи «Різдвяне кавування» (2016 рік);

Переможець у Всеукраїнській новорічно-різдвяній виставці «Новорічна композиція», «Різдвяний вечір»» (2016 рік). 

 


Ткач Катерина Володимирівна

— керівник гуртка. Працює в закладі з 2015 року.

ГУРТОК «ВИТИНАНКА»
Напрям:
художньо-естетичний.

Метою занять гуртка є вивчення вихованцями базових знань з питань виникнення, розвитку, становлення й поширення витинанкового мистецтва в Україні та в інших країнах світу; виявити здібності та обдарування дітей, прищепити їм інтерес до стародавнього народного мистецтва витинанки; виховувати художній та естетичний смак; розвивати духовність і бажання відроджувати та збагачувати рукотворне паперове диво.
Виготовлення витинанок дозволяє залучити дітей до вивчення народних традицій і художньої культури українського народу в процесі їх творчої діяльності.
Заняття витинанкою є дійовим засобом у розвитку дрібної моторики та інтелекту дитини. У дітей формується гнучке, евристичне мислення, естетичний смак, що сприяє спілкуванню та встановленню дружніх стосунків у колективі.
Також діти отримують початкові знання з різних технік декоративно-прикладного мистецтва: аплі­кації, колажу, декупажу, з якими вони досконаліше ознайомлюються в подальшому під час занять у гуртку.

Досягнення гуртка
:

ІІІ місце – виставка робіт «Збережемо зелену красуню» в рамках природоохоронної акції «Ялинка без ялинки» (2015 рік).


 Мельник Валентина Анатоліївна

— керівник гуртка. Працює в закладі з 2001 року.

СТУДІЯ «ПРИРОДА В ОРІГАМІ»

Напрям: еколого-натуралістичний

Метою програми студії є сприяння творчому розвитку особистості та формування всебічного розвитку вихованців засобами природничих дисциплін, мистецтва орігамі та морально-етичних, естетичних доповнень.

 В процесі роботи студії діти знайомляться з класичними та сучасними досягненнями в орігамі, з історією виникнення даного мистецтва та його розвиток у різних країнах світу. На заняттях діти вивчають базові форми орігамі та загальноприйняті позначки, набувають уміння читати інструкційні картки орігамі, орієнтуються в паттернах. Практично працюють в різних техніках орігамі (традиційне, кірікомі орігамі, модульне, гетеромодульне, аплікації орігамі, орігамі у поєднанні з природним матеріалом та ін.) Знайомляться з природою Японії, видовим складом флори та фауни.

Поряд з тим, діти вчаться спостерігати за явищами природи рідного краю, милуватись красою, дізнаються цікавинки про представників флори та фауни України, знайомляться з Червоною книгою Вінниччини та України.

Робота в студії сприяє кращому вивченню фольклору рідного краю, знайомству з традиціями та звичаями українців, з мистецтвом наших предків. Пропагується здоровий спосіб життя. Діти залучаються до дослідницької роботи. Особливий акцент спрямовано на природоохоронні акції та операції.

 Діти  залучаються до підготовки доброчинних проектів таких як доброчинний проект для дітей з обмеженими можливостями «Святий Миколай, до нас завітай» та «Великодній кошик» (група інвалідів ДНЗ № 24).

Досягнення гуртка:

 • І місце – виставка природоохоронних листівок «Збережемо зелену красуню» в рамках акції «Ялинка без ялинки» (2016 рік);
 • ІІІ місце – обласний етап всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток» (2016 рік).

 

Головна

Вітаємо на сайті Вінницької обласної станції юних натуралістів

 

Наші досягнення
Ми виховуємо переможців різноманітних всеукраїнських олімпіад та конкурсів

Долучитись
Екскурсії
Велика кількість різноманітних екскурсій для наших вихованців
Долучитись
Літні табори
Кожного літа на базі нашої станції створюються лтіні табори для дітей
Долучитись

Новини

Протокол підсумків обласного етапу  Всеукраїнського  конкурсу екологічних агітбригад «Земля наш спільний дім» 19- 20  березня  2019 рік   № з/п Назва колективу, школа, район Місце 1. «Екосіті» ЗОШ І-ІІІ ст. с. Флорино Бершадський район ГРАН-ПРІ 2. «Дзвіночок» районна комунальна позашкільна установа «Станція юннатів» Хмільницької районної ради с. Торчин І- М 3.  «Покоління NEXT» ЗНВК с. … Читать далее «Новини»
By : Марк Демянишин | Апр 15, 2019

Про підсумки проведення в області Тижня зоології та тваринництва

Вінницька обласна станція юних натуралістів НАКАЗ від     21.03.2016                              м. Вінниця                      №    31    — О Про підсумки проведення в області Тижня зоології та тваринництва  На виконання наказу Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації від 17.02.2016 р. за № 7, з метою розвитку учнівських об’єднань зоологічного і тваринницького профілів, вивчення досвіду роботи існуючих учнівських трудових об’єднань зоолого-тваринницького спрямування, … Читать далее «Про підсумки проведення в області Тижня зоології та тваринництва»
By : Olena Krupskaja | Апр 24, 2016

Про результати проведення обласного Тижня здорового способу життя «Молодь за здоров’я»

Вінницька обласна станція юних натуралістів НАКАЗ від    25.02.2016                               м. Вінниця                      №   19    — О Про результати проведення  обласного Тижня здорового способу життя «Молодь за здоров’я»   З метою популяризації і пропаганди здорового способу життя, вдосконалення валеологічної освіти, формування культури здоров’я у підростаючого покоління, 15 – 21 лютого 2016  року на базі Вінницької обласної станції юних … Читать далее «Про результати проведення обласного Тижня здорового способу життя «Молодь за здоров’я»»
By : Olena Krupskaja | Апр 24, 2016

Про проведення обласного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу-огляду «Галерея кімнатних рослин»

Вінницька обласна станція юних натуралістів НАКАЗ від      19.02.2016 р.                         м. Вінниця                      №  15    — О Про проведення обласного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу-огляду «Галерея кімнатних рослин» На виконання наказу Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації № 50 від 08.02.2016 р., з метою виховання творчої, екологічно грамотної особистості, здатної використовувати отримані знання та основи дизайнерської майстерності в проведенні … Читать далее «Про проведення обласного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу-огляду «Галерея кімнатних рослин»»
By : Olena Krupskaja | Апр 22, 2016

 

Оздоровлення

Оздоровлення вихованців Вінницької обласної станції юних натуралістів  влітку

  З метою здійснення еколого-натуралістичної, виховної роботи, пропаганди здорового способу життя, проведення екологічних походів в природу на базі обласних оздоровчих закладів для вихованців шкіл-інтернатів, дітей-сиріт, педагогами Вінницької обласної СЮН проведено 16 виховних заходів, якими охоплено 980 дітей.
  Одноденні оздоровчі експедиційні походи в природу проведені в усіх 130 учнівських творчих об’єднаннях.
  10 вихованців стали учасниками оздоровчої зміни Всеукраїнського табору «Юннат» у місті Києві на базі НЕНЦу.
  Всього влітку  2016 року взяло участь в оздоровчих заходах Вінницької обласної станції юних натуралістів 2052 гуртківця.
  З метою організації повноцінного відпочинку, оздоровлення та згуртування дітей у літній період, залучення їх до екологічної роботи, створення комфортних  умов для розкриття їх творчого та інтелектуального потенціалу, формування в учнів  любові до природи, потреби в спілкуванні з нею, дбайливого ставлення до всього живого у закладі працювала Літня оздоровча профільна школа «Юннат».
  У 2016 році понад 100 гуртківців протягом трьох тижнів мали можливість відпочивати та навчатися у ЛОПШ. Важливим аспектом роботи ЛОПШ «Юннат» була організація змістовного дозвілля дітей.
  Плануючи та розробляючи виховні заходи, педагоги Вінницької обласної СЮН намагалися врахувати усі напрямки виховної роботи.
  З метою формування національної свідомості і любові до рідної землі, свого народу, надання необхідного обсягу знань про історію нашої держави,  було проведено Патріотичний тиждень. В рамках якого були проведені: День доброти,  День пам’яті,  День вишиванки, День юннатівського самоврядування.
  Під час Патріотичного тижня  працювали майстерні:
-  виготовлення патріотичних листівок для воїнів АТО;
-  виготовлення подарунку для друга «Цукеркова квіточка»;
-  виготовлення персонажів українських казок з залишкових матеріалів;
-  виготовлення газети для батьків «Дякуємо за доброту»;
-  «Сонячні листи».
  Були проведені конкурсно-розважальні програми, природоохоронні акції, патріотичний флешмоб, конкурси малюнків:
- конкурсно-ігрова програма «Козацькі забави»;
- виховні бесіди «Основний закон нашої держави» присвячені 25 річниці Конституції України;
- флешмоб у вишиванках;
- розважальна програма «Співанки у вишиванках»;
- конкурсна програма «Голос країни»;
- презентація кліпів сучасної української пісні.
  День роботи літньої профільної школи «Юннат» розпочинався з підняття прапора і звуків державного гімну.
  Формуванню психологічних та морально-вольових  якостей, здорового способу життя сприяли: розважальна гра «Давайте познайомимось!»;  дискотека з ігротекою «В підводному царстві»; зустрічі з психологом; ігри та розваги на свіжому повітрі; оздоровчі походи в ліс.
  Під час роботи ЛОПШ, юннати мали можливість відвідувати басейн, займатися в спортивній залі.
  В рамках Екологічного тижня проводилися:
-     екологічні творчі спостереження;
-     конкурс малюнків на асфальті «Сторінками червоної книги»;
-     квест «Заповідна Україна»;
-     похід до міні-зоопарку в ЦПКВ ім. Горького;
-     інтелектуальна гра «У світі тварин»;
-     конкурс композицій з природного матеріалу «Казка природи»;
-      гра «Пошук скарбів зачарованого лісу».
  Учні активно залучалися до природоохоронних акцій та операцій, таких як, «Зелена аптека», «Не насліди» та інших. Вивченню природи рідного краю сприяли пізнавальні походи в ліс. Протягом усієї табірної зміни працював відеоклуб «Екопогляд», діти мали можливість дивитися навчальні відеофільми про природу, тим самим поповнюючи свій багаж знань з еколого-природничих дисциплін. 
  З метою поглибленого вивчення англійської мови та ознайомлення гуртківців з традиціями та природою різних країн проводився Тиждень англійської для природолюбів, під час якого були проведені: День Мандрівок, День рослин, День чудес, День гурманів, День космосу.
  Вихованці ЛОПШ «Юннат» із захопленням брали участь у цікавих і нестандартних заняттях «Година англійської»,  караоке клуб «Пісенька в дорогу», пізнавальній грі «Навколосвітня подорож», карнавалі квіткових фей, творчих майстернях «Чудо-листівка», «Чудеса з паперу», шоу космічних прибульців, дивилися відеофільми та мультфільми англійською мовою.  
  Проведені заходи відповідали віковим особливостям дітей і несли виховне та оздоровче навантаження.