Відділ біології та сільського господарства

e-mail: biologia_sg@ukr.net

Основна мета роботи відділу біології та сільського господарства полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного, науково-дослідного процесу з біології та реалізації завдань відповідно до законів України «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту» та Пріоритетних напрямів розвитку позашкільної еколого-натуралістичної роботи.
Робота педагогів відділу спрямована на особистісно-орієнтоване навчання і виховання дитини як основи розвитку її інтелектуальних здібностей, дослідницьких умінь та творчого потенціалу гуртківців.
В процесі роботи керівники гуртків відділу намагаються дотримуватись головних принципів особистісно-зорієнтованого навчання, а саме:

— орієнтуються не на накопичення знань гуртківцями будь-яким способом, а на зацікавленість у пошуку таких знань;
— особливу увагу надають розвивальному аспекту навчання;
— надають перевагу індивідуальним способам організації навчальної діяльності;
— роботу оцінюють за конкретними показниками результативності кожного вихованця з урахуванням його потенційних можливостей.

Мигун Павло Петрович

 завідуючий відділом. Працює в закладі з 2006 року.

Педагогічні працівники відділу систематично використовують у своїй роботі  інтерактивні методи навчання (ситуаційні та імітаційні ігри, аналіз конкретних ситуацій «Уяви-покажи-розкажи» або «Крісло автора», «Синтез думок» та «Відкрита перспектива» тощо); проектні, інформаційні технології (навчальні фільми, презентації, інтерв’ю, проведення експериментів та дослідів та ін.). Впровадження форм «Stem-освіти», як формуючої основи  профорієнтаційної роботи у позашкіллі та агроінтегрованих блоків занять гуртків еколого-натуралістичного спрямування.
У відділі біології та сільського господарства працюють 28 творчих учнівських об’єднань за 15 профілями:
— факультет громадських професій.
— Основи біології.
— Клуб любителів лікарських рослин «Любисток».
— Знавці лікарських рослин.
— Юні ботаніки.
— Цікава ботаніка.
— Азбука овочівництва.
— Юні садівники.
— Юні виноградарі.
— Юні рослинники.
— Юні натуралісти.
— Юні мікологи.
— Біологія людини.
— Біологія для допитливих.
— Пізнай себе.
— Дивосвіт.
Важливе місце у роботі відділу займає проведення експериментально-дослідницької роботи на НДЗД та різноманітних виховних заходів, що сприяють всебічному розвитку дітей.

Вихованці гуртків відділу є активними учасниками Всеукраїнських трудових акцій, експедицій, фестивалів та конкурсів в рамках яких проводиться пошуково-дослідна робота:
— Всеукраїнський фестиваль «Україна — сад»;
— обласний конкурс «Сади Вінниччини – тобі, Україно!»;
— Всеукраїнські конкурси «Юний селекціонер» та «Вчимося заповідувати»;
— Всеукраїнські трудові акції «Дослідницький марафон», «Плекаємо сад»;
— обласні еколого-натуралістичні операції «Без верби і калини нема України» та «Горіх грецький – їжа богатирів»;
— Всеукраїнський конкурс «Мій рідний край, моя земля»;
— Всеукраїнський конкурс навчально-дослідних земельних ділянок та ін.Мигун Павло Петрович

— керівник гуртка-методист.

ГУРТОК «ЮНІ САДІВНИКИ»
Напрям гуртка:
еколого-натуралістичний.


Мета та завдання гуртка:

— оволодіння сучасними технологіями вирощування плодово-ягідних культур, методами одержання високих врожаїв, вирощування якісного посадкового матеріалу.
— Вивчення закономірностей росту і розвитку плодових та ягідних культур з урахуванням їх біологічних особ­ливостей.
— Здобуття практичних вмінь та навичок про формування плодових садів та ягідників.
— Вирощування та догляд за екзотичними плодово-ягідними культурами у закритому грунті.
   Досягнення гуртка:
— ІІІ місце у Всеукраїнському фестивалі «Україна – сад!»;
— Гран-прі та ІІ місце в обласному фестивалі «Сади Вінниччини – тобі, Україно!»;
— ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської трудової акції «Плекаємо сад».

ГУРТОК «ЮНІ ВИНОГРАДАРІ»

Мета та завдання гуртка:
Ознайомлення з інтенсивними технологіями вирощування винограду.

Вивчення закономірностей росту і розвитку виноградників з урахуванням біологічних особ­ливостей виноградної культури.
Розпізнавання сортів винограду за зовнішніми ознаками та смаковими якостями.
Здобуття практичних вмінь та навичок розмноження винограду чубуками.
Дегустаційна оцінка різних сортів винограду.
Участь в екологічних експедиціях і науково-практичних конференціях.
   В процесі роботи юні садівники та виноградарі є активними учасниками Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та регіональних фестивалів, конкурсів, трудових операцій та акцій, благодійних проектів, є слухачами природничого відділення МАН.


Трач Ірина Анатоліївна

— керівник гуртка. Працює в закладі з 2012 року.

ГУРТОК «БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ»
Напрям гуртка:
еколого-натуралістичний

Мета та завдання гуртка:
— дати уявлення про науковий метод пізнання світу через лабораторні та практичні роботи;

— сформувати структурно-функціональний підхід до вивчення організму людини через поєднання структури організму та відповідних функцій, які вони виконують;
— забезпечити поглиблене вивчення анатомії та фізіології людини;
— систематизувати базові знання зі шкільної програми «Біологія людини»;
— виробити чітке розуміння зв’язку біології людини з іншими біологічними науками: генетикою, біохімією, цитологією, гістологією, екологією, порівняльною анатомією та фізіологією тварин;
— сформувати навички самостійного опрацювання наукової літератури через виконання дослідницьких робіт, формулювання власної думки.

 

ГУРТОК «БІОЛОГІЯ ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ»:

Мета та завдання гуртка:
— ознайомлення дітей з її величністю «Біологія» через цікаві практичні заняття, відеолекторії, круглі столи, телепередачі, віртуальні екскурсії, подорожі машиною часу та лабораторні роботи, які тісно повязані з неменш важливою наукою хімією.
— Здобуття практичних вмінь та навичок з обробки, статифікації, висівання насіння, пікіровки розсади, пересаджування кімнатних рослин в умовах захищеного грунту (тепличне господарство).
— Вироблення вмінь ведення фенологічних спостережень.
— Активізацій пізнавальної та творчої діяльності дітей.
— Розвиток знань, що сформувалися у школярів під час вивчення природознавства в школі та з життєвого досвіду.
— Виховання екологічно грамотної поведінки в природі.
— Формування вміння догляду за об’єктами живої природи.
— Формування у школярів розуміння взаємозв’язку природних явищ.
   В процесі роботи юні біологи є активними учасниками Всеукраїнських, обласних та регіональних фестивалів, конкурсів, трудових операцій та акцій, благодійних проектів.
  Досягнення гуртка:
ІІ місце в другому етапі Всеукраїнської юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток»;
— ІІ місце у регіональній природоохоронній акції «Опале листя».


Лускало Олена Анатоліївна

— керівник гуртка. Працює з 2006 року.

ГУРТОК «АЗБУКА ОВОЧІВНИЦТВА»
Напрям гуртка:
еколого-натуралістичний

Мета та завдання гуртка:
— ознайомлення з найпоширенішими овочевими культурами та їхніми  особливостями;

— формування важливих прийомів та трудових навичок по догляду за овочевими культурами;

— виховання в учнів інтересу й пошани до сільськогосподарської праці, почуття господаря землі, дбайливого ставлення до природи.

Досягнення гуртка:
— ІІІ місце у регіональній природоохоронній акції «Опале листя».

ГУРТОК «ЦІКАВА БОТАНІКА»
Напрям гуртка:
еколого-натуралістичний

Мета та завдання гуртка:
— ознайомити з предметом, теоретичними та прикладними завданнями ботаніки, методами наукових досліджень;

— ознайомлення з сучасною системою рослинних організмів, із характерними ознаками представників різних систематичних груп;
— розвивати здатності учнів до виробничої та дослідницької діяльності;
— формування усвідомленої відповідальності за долю природи кожною людиною – це ще одна важлива передумова для «укладення миру з природою».
Досягнення гуртків:
— І, ІІ та ІІІ місця у регіональній природоохоронній акції «Опале листя».

Важлива частина курсу – багатоденні флористичні експедиції в різні регіони області, в ході яких поглиблюються знання, отримані протягом навчального року, виконуються різні навчально-наукові завдання та дослідницькі роботи. Вихованці, котрі задіяні в подібних експедиціях, фактично є співавторами реального наукового дослідження, що позитивно впливатиме на їхній розвиток як особистості, стимулюватиме до продовження розпочатої діяльності та може вплинути на вибір майбутньої професії.
Матеріали експедицій, екскурсій, дослідних робіт юннати оформляють у вигляді звітів, науково-дослідницьких робіт, гербаріїв. Результати проведення дослідів і вирощування рослин протягом осені, весни і літа використовують для заготівлі демонстраційного та роздаткового матеріалів для занять і практичних робіт.


Гідрович Тетяна Миколаївна

— керівник гуртка. Працює в закладі з 2016 року.


ГУРТОК «ЮНІ РОСЛИННИКИ»
Напрям гуртка:
еколого-натуралістичний.

   Метою занять гуртка є засвоєння, поглиблення та систематизація знань, отриманих учнями на  уроках біології. Створення умов для творчої самореалізації і професійного самовизначення вихованців у процесі засвоєння базових знань з рослинництва, оволодіння технологіями вирощування польових культур.
У процесі занять гуртківці розширюють, поглиблюють та систематизують знання з біології. Залучаються до дослідницької роботи.
«Юні рослинники» ознайомлюються з продуктами переробки в галузі рослинництва.
Велике зааченя має вироблення чіткого розуміння екологічних питань  сільськогосподарського виробництва.
Досягнення гуртка:
III місце – виставка робіт « Осінні фантазії» в рамках обласної природоохоронної акції «Опале листя».

ГУРТОК «БІОЛОГІЯ ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ»

Метою занять гуртка ознайомлення дітей з біологією через цікаві практичні заняття, відеолекторії, круглі столи, телепередачі, віртуальні екскурсії, та лабораторні роботи, які тісно пов»язані з неменш важливою наукою хімією.
В процесі занять гуртківців формується поняття цілісної картини світу, уявлення про самоорганізацію, саморозвиток природи, пояснення взаємодії тваринного, рослинного й антропогенного світів, формування екологічної культури, готовності до раціональної діяльності в природі, та зберігається існуюча природна рівновага.
Здобувають практичні вміння та навички з обробки, висівання насіння, пікіровки розсади, пересаджування кімнатних рослин в умовах захищеного грунту.
У гуртківців виробляються вміння ведення фенологічних спостережень.
Розвиваються та поглиблюються зняння, що сформувалися у школярів під час вивчення природознавства в школі. Виховується екологічно грамотна поведінка в природі.
Важливе значення має формування вміння догляду за об’єктами живої природи, формування у школярів розуміння взаємозв’язку природних явищ.Баскевич Олена Петрівна

— керівник гуртка. Працює в закладі з 2003 року.

ГУРТОК «ПІЗНАЙ СЕБЕ»
Напрям гуртка:
еколого-натуралістичний

Мета та завдання гуртка:
— формування потреби в удосконалені своєї особистості;

— пробудження інтересу дітей до самих себе, вміння пізнавати самого себе шляхом різних форм та видів занять.
Досягнення гуртка:
— ІІ та ІІІ місця на виставці робіт «Осінні фантазії» в рамках регіональної природоохоронної акції «Опале листя».


Шмаль Ніна Альбінівна

— керівник гуртка. Працює в закладі з 2006 року.

ГУРТОК «ФАКУЛЬТЕТ ГРОМАДСЬКИХ ПРОФЕСІЙ»
Напрям гуртка:
еколого-натуралістичний

Гурток розраховано на студентську молодь.
Метою роботи гуртка є:
— поглиблене вивчення та розширення обсягу знань з біології, екології, охорони природи;
— теоретичне та практичне ознайомлення з методикою гурткової роботи еколого-натуралістичного спрямування;
— проходження польового практикуму, відвідування відкритих занять та виховних заходів, участь у майстер-класах, семінарах-практикумах, науково-практичних конференціях, тематичних екскурсіях, одноденних екологічних експедиціях, обласних та Всеукраїнських еколого-натуралістичних конкурсах, пририродоохоронних акціях, операціях, підготовка реферативних, дослідницьких робіт – ось далеко не повний перелік цікавих форм роботи зі студентами.

По закінченню двохрічного програмного курсу роботи гуртка вихованці отримують посвідчення державного зразка.
Досягнення гуртка:
— ІІ та ІІІ місця у конкурсі науково-дослідницьких робіт в рамках обласного тижня «Експериментальне дослідництво в галузі зоології та тваринництва»;
— І та ІІ місця – обласна виставка «Я обираю здоров’я»;
— І та ІІ місця роботи студентів на виставці обласної природоохоронної акції «Опале листя»;
— ІІ та ІІІ місце в конкурсі науково-дослідницьких робіт в рамках обласного тижня «За здоровий спосіб життя».


Сидорук Оксана Василівна

— керівник гуртка.

ГУРТОК «ДИВОСВІТ»
Напрям гуртка:
соціально-реабілітаційний

Зазвичай,  дорослі зосереджують свої зусилля лише на тренуванні дітей у різних навчальних вміннях, забуваючи, що дитина не лише читає, пише та рахує, але й відчуває, переживає, роздумує, оцінює себе та інших.
Тому на заняттях гуртка «Дивосвіт» ми навчаємось взаємодіяти з однолітками, педагогами та батьками,  розвиваємо та вдосконалюємо комунікативні навички, діти навчаються розуміти себе, свої емоції та почуття. Окремі блоки програми направленні на розвиток пам’яті, уваги, уяви, а також на розвиток здатності співпереживати й адекватно виражати свої почуття, орієнтуватися в станах і настроях інших людей. Комплекс засобів, які використовуються під час занять сприяє формуванню психоемоційного розвитку дітей, зменшенню тривожних і агресивних реакцій у вихованця.
Кожне заняття проходить в ігрові формі з використанням різноманітних видів мистецтва й арт-методик. Вихованці реалізують прагнення до участі в житті дорослих і потребі в спілкуванні з ровесниками через сюжетно-рольові ігри.


Чупринко Ірина Миколаївна

— керівник гуртка.

Клуб  любителів лікарських рослин  Любисток
Напрям гуртка:
еколого-натуралістичний

Мета та завдання гуртка:
— вивчення цілющих властивостей лікарських рослин.

— Робота у відділку лікарських рослин (вирощування, догляд, заготівля цілющих рослин).
— Приготування та дегустація вітамінних чаїв.
— Виготовлення ароматичних подушечок.
— Екскурсії в природу.
В процесі роботи юні знавці лікарських рослин є активними учасниками Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та регіональних фестивалів, конкурсів, трудових операцій та акцій, благодійних проектів.