Перелік наукових відділень і секцій

Перелік наукових відділень і секцій  Малої академії наук України, з яких проводиться конкурс науково-дослідницьких робіт з урахуванням навчальних досягнень учнів з відповідних базових дисциплін (2017- 2018 н. р.)

 

Назва відділення Секція Базова дисципліна
І. Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Мовознавство

1. Українська література Українська мова та література
2. Світова література Українська мова та література, світова література (за вибором)
3. Російська література Російська мова, світова література (за вибором)
4. Фольклористика Українська мова та література
5. Мистецтвознавство Українська мова та література
6. Літературна творчість Українська мова та література
1. Українська мова

2. Російська мова

3. Англійська мова

Українська мова та література

Російська мова

Англійська мова

4.Німецька мова Німецька мова
5.Французька мова

6. Польська мова

7. Іспанська мова

Французька мова

Польська мова

Іспанська мова

ІІІ. Філософії та суспільствознавства 1.    Філософія

2.    соціологія

Історія України

Історія України

    3. Правознавство Історія України
4.Теологія,релігієзнавство та  історія  релігії

5. Журналістика

6. Педагогіка

Історія України

 

Українська мова та література

ІV. Історії 1. Історія України Історія України
2. Археологія Історія України
3. Історичне краєзнавство Історія України
4. Етнологія Історія України
5. Всесвітня історія Історія України
V. Наук про Землю 1. Географія та ландшафтознавство Географія
2. Геологія, геохімія

та мінералогія

Географія
3. Кліматологія та метеорологія

4. Гідрологія

Географія

 

Географія

VІ. Технічних наук 1. Технологічні процеси та перспективні технології Фізика, математика (за вибором)
2. Електроніка та приладобудування Фізика, математика (за вибором)
3. Матеріалознавство Фізика, математика (за вибором)
4.Авіа- та ракетобуду- вання машинобудування та робототехніка Фізика, математика (за вибором)
5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології Фізика, математика (за вибором)
6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження Фізика, математика (за вибором)
7. Науково-технічна творчість та винахідництво Фізика, математика (за вибором)
VIІ. Комп’ютерних наук 1. Комп’ютерні системи та мережі Математика
2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем Математика
3. Технології програмування Математика
4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту Математика
5. Internet-технології та WEB дизайн Математика
6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми Математика
 VIІІ. Математики 1. Математика Математика
2. Прикладна математика Математика
3. Математичне моделювання Математика
ІХ. Фізики і астрономії 1. Теоретична фізика Фізика
2. Експериментальна фізика Фізика
3. Астрономія та астрофізика Фізика
4. Аерофізика та космічні дослідження Фізика
X. Економіки 1. Економічна теорія та історія економічної думки Математика
2. Мікроекономіка та макроекономіка Математика
3. Фінанси, грошовий обіг і кредит Математика
XІ. Хімії та біології 1. Загальна біологія Біологія, хімія (за вибором)
2. Біологія людини Біологія, хімія (за вибором)
3. Зоологія, ботаніка Біологія, хімія (за вибором)
4. Медицина Біологія, хімія, фізика (за вибором)
5. Валеологія Біологія, хімія (за вибором)
6. Психологія Біологія, історія України (за вибором)
7. Хімія Хімія
ХІІ. Екології та аграрних наук 1. Екологія Біологія, хімія, українська мова (за вибором)
2. Охорона довкілля та раціональне природокористування Біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)
3. Агрономія Біологія, хімія (за вибором)
4. Ветеринарія та зоотехнія Біологія, хімія (за вибором)
5. Лісознавство Біологія, математика (за вибором)
6. Селекція та генетика Біологія, математика (за вибором)