МАН

Вінницьке територіальне відділення Малої академії наук України

E-mail: metodisti@ukr.net

Президент — Коваленко Володимир Олексійович, доцент Вінницького національного медичного університету, кандидат медичних наук.
Педагог-організатор — Драгомирецька Ольга Авксентіївна, Заслужений працівник народної освіти України.
Відповідальний секретар — Корінна Тамара Мирославівна, методист.

   Високоякісна освіта в сучасному світі – ключова умова економічного росту країни, соціального та економічного добробуту людей, стратегічний ресурс сталого та динамічного розвитку нації.
   Позашкільна діяльність сьогодні розглядається як одна з головних ланок безперервної освіти в системі всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення умов для розвитку особистості.
Чільне місце в цьому процесі посідає навчально-виховна система «Мала академія наук України».
   Мала академія наук України – є структурною складовою системи позашкільної освіти, яка сприяє виявленню здібностей, обдарувань, і самовизначенню та реалізації особистості засобами залучення до пошукової, експериментальної, дослідницької роботи в різних галузях науки і техніки, забезпечує її творчий, інтелектуальний, духовний розвиток, професійну орієнтацію, підготовку до майбутньої професійної та громадської діяльності.
   Щорічно під егідою Малої академії наук проводиться близько 30 всеукраїнських заходів науково-методичного спрямування і понад 40 масових заходів для обдарованої учнівської молоді. Запроваджуються нові освітні проекти, в тому числі міжнародні. Щорічно зростає кількість дітей, залучених до науково-дослідницької діяльності МАН, у 2015-2016 н. р. вона становила більше 250 тис. обдарованих учнів з усієї країни. Сьогодні МАН виховує професійно зорієнтованих, озброєних відповідним науковим, дослідницьким інструментарієм молодих людей, які вже у школі знають своє призначення, спрямування, наукове покликання і йдуть до вищих навчальних закладів, чітко розуміючи, в якій науковій галузі вони хочуть працювати.
  З цією метою в Україні за участю Президії АН України, МОН України створена комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей і молоді «Творча обдарованість».
   Над виконанням цієї програми працює і Вінницьке територіальне відділення МАН України (ВМАН), яке нараховує у своїх рядах більше 460 старшокласників області, крім того колективними членами ВМАН є також учнівські наукові товариства, яких в області налічується 23 (біля 1000 учнів).
   Головними завданнями Вінницького територіального відділення Малої академії наук є реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти; виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді, стимулювання їх творчого потенціалу, розвиток наукової та дослідницько-експериментальної діяльності учнів, створення умов для гармонійного розвитку особистості.
Працюючи з обдарованими дітьми, педагоги нашого закладу ставлять перед собою завдання: допомогти їм реалізувати свої індивідуальні якості, не боятися висловлювати свою власну думку, мати свій погляд, свою позицію.
Відділення Вінницької Малої академії працюють на базі Вінницьких національних медичного, технічного, аграрного університетів, Донецького національного університету, обласної станції юних натуралістів, обласного центру технічної творчості учнівської молоді, ЗОШ № 26.
Секціями, профільними школами, індивідуальною роботою ВМАН керують понад 30 вчених та досвідчених педагоги, серед яких 5 – докторів наук, професорів, 19 – кандидатів наук, доцентів, 3 – старших викладачів, 1 – «Заслужений працівник освіти», 3 – вчителів-методистів.
Форми навчання в Малій академії різні – лекції, практичні та семінарські заняття, індивідуальні і групові консультації, робота з архівними та музейними матеріалами, колоквіуми, диспути, екскурсії, участь в учнівських та студентських олімпіадах, науково-практичних конференціях, дослідницька, наукова, експериментальна та конструкторська робота у вузівських лабораторіях, на навчальних ділянках, експедиційна, пошукова на території області та України.
На допомогу юним дослідникам та науковцям розроблена примірна тематика науково-дослідницьких робіт для всіх відділень ВМАН. Крім тих учнів, які самі виявляють бажання навчатись у ВМАН, пошук та вибір старшокласників проводиться протягом навчального року під час проведення обласних науково-практичних конференцій, профільних тижнів, форумів. Для поглибленого вивчення окремих предметів, ґрунтовної допрофесійної освіти, підготовки до участі в олімпіадах, конкурсах на базі Вінницької обласної станції юних натуралістів в складі територіального відділення МАН  працюють профільні школи: біології, хімії, англійської мови, математики, української мови.
Результатом плідного навчання учня в МАН є написання під керівництвом ученого або вчителя-предметника науково-дослідницької роботи, з якою діти виступають на наукових конференція, колоквіумах (шкільних, районних, обласних), захищають під час конкурсу-захисту.
Педагогічний процес у МАН мас свої особливості, які відрізняють його від звичайних уроків у школі. І, перш за все, це те, що плани й програми наукових гуртків, клубів, секцій, на відміну від стабільних навчальних програм, охоплюють такі галузі знань і практичної діяльності, які виходять за межі уроку, враховуючи індивідуальні інтереси та творчий потенціал (можливості) конкретних дітей.
Слухачі Вінницького територіального відділення Малої академії наук мають можливість не тільки поновлювати свої знання набуті у шкільних стінах, але й поглиблювати їх, отримати первинні навички самовдосконалення, знайомитися з найновішими підходами і науковими концепціями, випробовувати свої знання на фахових тестуваннях і контрольних роботах, а практичні уміння при написанні та оформленні свого наукового дослідження. Викладачі пропонують увазі слухачів не тільки лекції, але й семінарські заняття зі своїх дисциплін, запроваджують елементи дискусій у обговоренні актуальних тем, а також виявляють творчі і дослідницькі схильності майбутніх науковців. Результатом цієї копіткої, але цікавої роботи є конкурс-захист науково-дослідних робіт учнів-членів МАН, на якому малі науковці мають змогу показати свої досягнення в науковій роботі. Це лише перший етап набуття досвіду, який дасть можливість повністю реалізувати себе пізніше.
Результати роботи наукових секцій та профільних шкіл проявляються в ході  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, участь в якому є обов’язковою для всіх слухачів та членів ВМАН.
Для поглибленого вивчення окремих предметів, ґрунтовної допрофесійної  освіти, підготовки до участі в олімпіадах, конкурсах на базі Вінницької обласної станції юних натуралістів в складі територіального відділення МАН  працюють профільні школи: біології, хімії, математики, англійської мови, української мови.